Hodnocení publikační činnosti

 

 Pravidla hodnocení publikační činnosti ve FN

 

 

Hodnocení publikačně nejproduktivnějších pracovišť a autorů*

2016–2020

*Vzorec pro výpočet hodnocení (IF*MP) + (SJR*MP) * koeficient 10

 

Hodnocení významu výsledků a počet publikací

2016-2020

 

V grafickém znázornění naleznete:

  • Hodnocení významu publikační činnosti, které znázorňuje hodnotu Impact Factoru (IF) a Scimago Journal & Country Rank (SJR) časopisu a výši mentálního podílu jednotlivých autorů (červené grafy)
  • Počty publikací (modré grafy).
  • Výsledky byly sečteny za jednotlivá pracoviště i jednotlivé projekty institucionálního výzkumu.
  • Vzorec pro výpočet hodnocení (IF*MP) + (SJR*MP) * koeficient 1