O nás

Fakultní nemocnice Plzeň získala statut výzkumné organizace dne 29. září 2010, výzkum je její nedílnou součástí činností. Do roku 2012 byl financován z grantových projektů českých i mezinárodních grantových agentur, od roku 2012 je výzkum dotován z prostředků MZ ČR a mluví se o tak zvaném institucionálním výzkumu. 

Pro tento výzkum byla v roce 2012 vypracována dlouhodobá koncepce, jejíž základním podkladem byl materiál Ministerstva zdravotnictví "Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 - 2017"

Zásadním cílem je výzkum, který umožní zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence onemocnění a pomůže zavádět své výsledky co nejrychleji do rutinní praxe. 
Mezinárodní spolupráce:

  • v rámci mezinárodních projektů spolupracujeme s USA, Polskem a Německem
  • ve spolupráci s LF Plzeň se FN Plzeň aktivně podílela na 3 projektech 7.rámcového programu EU
  • ve 4 výzkumných projektech pracují zaměstnanci FN jako lektoři
  • odborníci z FN Plzeň spolupracují v celé řadě projektů v rámci evropských lékařských společností