Revidované vydání "Evropského kodexu integrity výzkumu"

Evropská komise, resp. ALLEA (All European Academies) vydala pro potřeby výzkumu revidované vydání Evropského kodexu integrity výzkumu. 

Tento dokument navazuje na „Evropský kodex integrity výzkumu“, který v roce 2011 vypracovaly organizace All European Academies (ALLEA) a Evropská vědecká nadace (ESF).

Toto revidované vydání bylo připraveno v návaznosti na vývoj mj. v těchto oblastech: financování výzkumu a regulace v Evropě; úkoly institucí; vědecká komunikace; přezkumná řízení; publikování s otevřeným přístupem; používání databází; používání sociálních médií a zapojení občanů do výzkumu. Revize dokumentu byla navržena stálou pracovní skupinou pro vědu a etiku při organizaci ALLEA.

Celý dokument můžete shlédnout ZDE.