Nový laser pro Chirurgickou kliniku

Chirurgická klinika FN Plzeň získá díky podpoře z institucionálního výzkumu nový, moderní, o dvě generace lepší laser- Limax 120. Jeho největším přínosem pro pacienta je v tom, že lékaři budu schopni odstranit nálezy, které dosud buď odstranit nešly nebo odstranění takového nádoru znamenalo veliký zásah do integrity organismu.

Více podrobností o léčbě nádorových onemocnění jater a plic se dozvíte v naší reportáži zde.